Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Nennun lankakauppa

Y-tunnus: 3246873-2

Osoite: Pyhäjärventie 1

Postinumero: 27800

Postitoimipaikka: Säkylä

Puhelinnumero: 040-4109954

Sähköpostiosoite: [email protected]

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Nennun lankakauppa

Nimi: Jenny Kivimäki

Osoite: Pyhäjärventie 1

Postinumero: 27800

Postitoimipaikka: Säkylä

Puhelinnumero: 040-4109954

Sähköposti: [email protected]

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Nennun lankakauppa

Nimi: Jenny Kivimäki

Osoite: Pyhjärventie 1

Postinumero: 27800

Postitoimipaikka: Säkylä

Puhelinnumero: 040-4109954

Sähköposti: [email protected]

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien 

tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa 

tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö 

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja henkilötunnus

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän 

sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: 

Henkilöltä itseltään. 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. 

10. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän 

tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen 

ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista 

sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla 

pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien 

tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin 

yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja 

evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon pois kytkemisen. 

Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin 

ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka 

tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.